A A A

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 r.

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 20/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku, Uchwałą Nr 4/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 17/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr 2/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 kwietnia 2018 roku i Uchwałą Nr 11/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 lipca 2018 roku

Informacja o publikacji dokumentu
  • Data publikacji: 22-08-2016
  • Osoba udostępniająca na stronie: Anna Klasa Kwiatkowska
  • Data ostatniej modyfikacji: 27-07-2018
  • Osoba modyfikująca: Anna Klasa Kwiatkowska