Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Zasady finansowania prac obowiązujące dla wniosków o przyznanie w roku 2023 i w latach następnych dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa udzielanych w roku 2023 i w latach następnych