Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 r. (obowiązujące dla wniosków na 2022 rok i lata następne)

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 17 czerwca 2016 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 20/2016 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 października 2016 roku, Uchwałą Nr 4/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2017 roku, Uchwałą Nr 17/2017 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 września 2017 roku, Uchwałą Nr 2/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Uchwałą Nr 11/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwałą Nr 19/2018 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 7 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr 2/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 8 marca 2019 roku, Uchwałą Nr 5/2019 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 maja 2019 roku, Uchwały Nr 12/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 25 września 2020 roku i Uchwały Nr 1/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 5 marca 2021 roku.

 

[Zasady obowiązujące dla wniosków o przyznanie w roku 2022 i w latach następnych dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa oraz dofinansowań z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa udzielanych w roku 2022 i w latach następnych]