Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK na 2010 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2010 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2011 SKOZK z dn. 28 lutego 2011 r.