Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa na 2005 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Finduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2005 rok