Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa na 2000 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2000 rok