Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa na 1993 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 1993 rok