Sprawozdania z wykonania rocznych planów odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2021 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2022 SKOZK z dn. 28 marca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2020 rok przyjęte Uchwałą Nr 4/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2019 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2020 SKOZK z dn. 30 marca 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2018 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2017 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2018 SKOZK z dn. 19 marca 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2016 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2017 SKOZK z dn. 31 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2015 rok przyjęte Uchwałą Nr 2/2016 SKOZK z dn. 12 marca 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2014 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2015 SKOZK z dn. 6 marca 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2013 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2014 SKOZK z dn. 1 marca 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2012 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2013 SKOZK z dn. 16 marca 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2011 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2012 SKOZK z dn. 15 marca 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2010 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2011 SKOZK z dn. 28 lutego 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2009 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2010 SKOZK z dn. 16 lutego 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2008 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2009 SKOZK z dn. 6 lutego 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2007 rok przyjęte Uchwałą Nr 3/2008 SKOZK z dn. 19 lutego 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2006 rok przyjęte Uchwałą Nr 1/2007 SKOZK z dn. 13 lutego 2007 r.

Sprawozdania z realizacji rocznych planów odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa z lat 1990–2005 publikuje się niżej na podstawie tekstów ogłoszonych w „Biuletynie SKOZK”.

 

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2005 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2004 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2003 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na 2002 rok

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2001

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2000

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1999

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1998

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1997

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1996

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1995

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1994

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1993

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1992

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1991

Sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 1990