Skład Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Przewodniczący:
1. Borysław CZARAKCZIEW

Zastępcy Przewodniczącego:
2. Andrzej BETLEJ
3. Bogusław KRASNOWOLSKI
4. Jacek MAJCHROWSKI
5. Jan OSTROWSKI
6. Andrzej SZCZERSKI
7. Jerzy ZDRADA

Sekretarz:
8. Maciej WILAMOWSKI

Członkowie:
9. Katarzyna BASIAK-GAŁA
10. Zbigniew BEIERSDORF
11. Beata BIEDROŃSKA-SŁOTOWA
12. Monika BOGDANOWSKA
13. Piotr DOBOSZ
14. ks. Infułat Bronisław FIDELUS
15. Kazimierz FLAGA
16. Andrzej GACZOŁ
17. Tadeusz JAKUBOWICZ
18. Jan JANCZYKOWSKI
19. Barbara KLESZCZYŃSKA
20. Mikołaj KORNECKI
21. Grażyna KORPAL
22. Michał NIEZABITOWSKI
23. ks. Andrzej J. NOWOBILSKI
24. Jacek PURCHLA
25. Liliana SONIK
26. Stanisław WALTOŚ
27. Tomasz WĘCŁAWOWICZ
28. Jerzy ZBIEGIEŃ