Skład Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa

Przewodniczący:
1. Borysław CZARAKCZIEW

Zastępcy Przewodniczącego:
2. Andrzej BETLEJ
3. Bogusław KRASNOWOLSKI
4. Jacek MAJCHROWSKI
5. Jan OSTROWSKI
6. Andrzej SZCZERSKI
7. Jerzy ZDRADA

Sekretarz:
8. Maciej WILAMOWSKI

Członkowie:
9. Katarzyna BASIAK-GAŁA
10. Zbigniew BEIERSDORF
11. Beata BIEDROŃSKA-SŁOTOWA
12. Monika BOGDANOWSKA
13. Piotr DOBOSZ
14. ks. Infułat Bronisław FIDELUS
15. Kazimierz FLAGA
16. Andrzej GACZOŁ
17. Zofia GOŁUBIEW
18. Tadeusz JAKUBOWICZ
19. Jan JANCZYKOWSKI
20. Barbara KLESZCZYŃSKA
21. Mikołaj KORNECKI
22. Grażyna KORPAL
23. Michał KOZIOŁ
24. Michał NIEZABITOWSKI
25. ks. Andrzej J. NOWOBILSKI
26. Jacek PURCHLA
27. Liliana SONIK
28. Stanisław WALTOŚ
29. Tomasz WĘCŁAWOWICZ
30. Jerzy ZBIEGIEŃ