Regulamin działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z NFRZK

Regulamin działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2011 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 15 lutego 2011 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 8/2015 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 lipca 2015 roku i Uchwałą Nr 22/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 6 września 2022 roku