Regulamin działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z NFRZK

Regulamin działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2011Prezydium SKOZK z dn. 15 lutego 2011 r. z późn. zm.