Program i kierunki działania SKOZK

Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęty uchwałą Nr 7/2014 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 8 listopada 2014 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 10/2016 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 2 lipca 2016 roku i Uchwałą Nr 6/2018 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 19 marca 2018 roku