Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej realizowany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w oparciu o wniosek skierowany do Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.