Akty prawne

Ustawa z dn. 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (Dz.U. 1985 Nr 21 poz. 90 ze zmianami Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1241)

Statut Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Program i kierunki działania Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 7/2022 SKOZK z dn. 28 marca 2022 r.

Regulamin SKOZK przyjęty Uchwałą Nr 7/2001 SKOZK z dn. 4 grudnia 2001 r. z późn. zm.

Zasady finansowania prac w obiektach zabytkowych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęte Uchwałą Nr 6/2016 Prezydium SKOZK z dn. 17 czerwca 2016 r. z późn. zm.

Regulamin działań w zakresie informacji o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2011Prezydium SKOZK z dn. 15 lutego 2011