Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 14 lipca 2022 roku