Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 10 czerwca 2022 roku