Uchwała Nr 18/2022 Prezydium SKOZK z dn. 11 lipca 2022 r. ws. powołania zastępców przewodniczących Komisji Prawno-Organizacyjnej, Komisji Programowania i Oceny Realizacji oraz Komisji Finansowej SKOZK

Uchwała Nr 18/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie powołania zastępców przewodniczących Komisji Prawno-Organizacyjnej, Komisji Programowania i Oceny Realizacji oraz Komisji Finansowej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa