Uchwała Nr 17/2022 Prezydium SKOZK z dn. 11 lipca 2022 r. ws. zawieszenia do dnia 31 grudnia 2022 r. naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowania z NFRZK w ramach priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”

Uchwała Nr 17/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zawieszenia do dnia 31 grudnia 2022 roku naboru w trybie konkursowym wniosków o dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach priorytetu operacyjnego „V. Kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej”