Uchwała Nr 14/2022 Prezydium SKOZK z dn. 11 lipca 2022 r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej NFRZK na lata 2022–2026

Uchwała Nr 14/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2022–2026