Stan na dzień 10 czerwca 2022 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2022 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 4/2022 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 marca 2022 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 5/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr 8/2022 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 czerwca 2022 roku