Stan na dzień 22 października 2021 roku

Plan rzeczowo-finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa przyjęty Uchwałą Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 6/2021 Prezydium SKOZK z 31 maja 2021 roku; Uchwałą Nr 12/2021 Prezydium SKOZK z 28 czerwca 2021 roku; Uchwałą Nr 17/2021 Prezydium SKOZK z 2 września 2021 roku i Uchwałą Nr 20/2021 Prezydium SKOZK z 22 października 2021 roku.