Uchwała Nr 22/2021 Prezydium SKOZK z dn. 22 października 2021 r. ws. składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II–V NFRZK do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2022 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2022–2023 i 2022–2024

Uchwała Nr 22/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie składu osobowego zespołów sterujących priorytetów operacyjnych II–V Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2022 i przedsięwzięć wieloletnich etapowanych na lata 2022–2023 i 2022–2024