Uchwała Nr 21/2021 Prezydium SKOZK z dn. 22 października 2021 r. ws. zmiany warunków udzielenia dofinansowania z NFRZK do realizacji projektu kluczowego NFRZK pod nazwą „Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych”

Uchwała Nr 21/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany warunków udzielenia dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do realizacji projektu kluczowego Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod nazwą „Utworzenie Muzeum Polskiej Prowincji Dominikanów w części średniowiecznych i nowożytnych zabudowań klasztornych”