Uchwała Nr 20/2021 Prezydium SKOZK z dn. 22 października 2021 r. ws. oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2021 r. i niezbędnych korekt w planie

Uchwała Nr 20/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie oceny realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa po trzech kwartałach 2021 roku i niezbędnych korekt w planie