Uchwała Nr 19/2021 Prezydium SKOZK z dn. 22 października 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2021–2025

Uchwała Nr 19/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025