Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 2 września 2021 roku