Uchwała Nr 18/2021 Prezydium SKOZK z dn. 2 września 2021 roku ws. sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr 12/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 18/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 2 września 2021 roku w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w Uchwale Nr 12/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa