Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 28 czerwca 2021 roku