Uchwała Nr 9/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. sprawozdania Przewodniczącego SKOZK z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie sprawozdania Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2021 roku