Uchwała Nr 13/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. nadania regulaminu Biuru SKOZK

Uchwała Nr 13/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie nadania regulaminu Biuru Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa