Uchwała Nr 12/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. zmiany Regulaminu SKOZK

Uchwała Nr 12/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa