Uchwała Nr 11/2021 SKOZK z dn. 10 lipca 2021 r. ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności SKOZK w r. 2020 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym

Uchwała Nr 11/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2020 oraz udzielenia absolutorium Prezydium i komisjom problemowym