Uchwała Nr 13/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. zmiany warunków udzielenia dofinansowania z NFRZK do realizacji projektu kluczowego NFRZK pod nazwą „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia”

Uchwała Nr 13/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany warunków udzielenia dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa do realizacji projektu kluczowego Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pod nazwą „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia”