Uchwała Nr 12/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 12/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa