Uchwała nr 11/2021 Prezydium SKOZK z dn. 28 czerwca 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK na lata 2021–2025

Uchwała nr 11/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2025