Uchwała Nr 9/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. przyjęcia informacji o stanie na dzień 31 grudnia 2020 r. egzekucji nawiązek zasądzonych na rzecz SKOZK

Uchwała Nr 9/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie na dzień 31 grudnia 2020 roku egzekucji nawiązek zasądzonych na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa