Uchwała Nr 7/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. przyjęcia raportu z ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 7/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020