Uchwała Nr 6/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała Nr 6/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa