Uchwała Nr 10/2021 Prezydium SKOZK z dn. 31 maja 2021 r. ws. zawieszenia podjęcia egzekucji komorniczej należności na rzecz SKOZK zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny z dn. 10 sierpnia 2016 r. sygn. akt II K 286/16/S

Uchwała Nr 10/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zawieszenia podjęcia egzekucji komorniczej należności na rzecz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie II Wydział Karny z dnia 10 sierpnia 2016 roku sygn. akt II K 286/16/S