Uchwała Nr 8/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej SKOZK

Uchwała Nr 8/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa