Uchwała Nr 7/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zapewnienia ciągłości przedsięwzięć rewaloryzacyjnych podejmowanych w 2021 roku