Uchwała Nr 6/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków NFRZK

Uchwała Nr 6/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa na 2021 rok ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa