Uchwała Nr 5/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej NFRZK – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych NFRZK na lata 2021–2023

Uchwała Nr 5/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – objęcia dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich etapowanych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na lata 2021–2023