Uchwała Nr 4/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2020

Uchwała Nr 4/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa za rok 2020