Uchwała Nr 3/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania z wykonania prognozy finansowej NFRZK za 2020 rok

Uchwała Nr 3/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania z wykonania prognozy finansowej Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa za 2020 rok