Uchwała Nr 2/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprostowania omyłek pisarskich w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2018 ze środków NFRZK, przyjęcia informacji o realizacji zadań objętych planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2018 ze środków NFRZK w prawidłowym brzmieniu oraz wprowadzenia zmian w sprawozdaniu z działalności SKOZK w r. 2018

Uchwała Nr 2/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w sprawozdaniu z realizacji planu rzeczowo-finansowego odnowy zabytków Krakowa za rok 2018 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przyjęcia informacji o realizacji zadań objętych planem rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa na rok 2018 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w prawidłowym brzmieniu oraz wprowadzenia zmian w sprawozdaniu z działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w roku 2018