Uchwała Nr 1/2021 SKOZK z dn. 30 marca 2021 r. ws. sprawozdania Przewodniczącego SKOZK z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 roku

Uchwała Nr 1/2021 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie sprawozdania Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z przebiegu Zebrania Plenarnego w dniu 30 marca 2020 roku