Uchwała Nr 4/2021 Prezydium SKOZK z dn. 23 marca 2021 r. ws. uzupełnienia składu Komisji Prawno-Organizacyjnej SKOZK

Uchwała Nr 4/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa