Uchwała Nr 2/2021 Prezydium SKOZK z dn. 23 marca 2021 r. ws. zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny NFRZK „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020

Uchwała Nr 2/2021 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany zasad działania zespołu do spraw ewaluacji podsumowującej priorytet operacyjny Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa „I. Projekty kluczowe” w latach 2017–2020