Uchwała Nr 3/2020 Prezydium SKOZK z dn. 29 maja 2020 r. ws. niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa

Uchwała nr 3/2020 Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie niezbędnych korekt w planie rzeczowo-finansowym odnowy zabytków Krakowa