Wieloletnia prognoza finansowa NFRZK według stanu na dzień 2 kwietnia 2020 r.